Coachhond in de praktijk

Therapiedieren inzetten? Stel een CAO op!

Therapiedieren

Moet er een CAO komen voor therapiedieren?

Dit was de vraag die aan mij werd voorgelegd door BNR Nieuwsradio. Mijn antwoord: Ja! Het is heel goed om richtlijnen vast te stellen voor therapiedieren in het algemeen en arbeidsvoorwaarden vast te stellen voor je eigen therapiedier. In het geval van Coachhond richtlijnen voor mijn coachhond Fergie. Aanleiding voor de actualiteit van het onderwerp dierenwelzijn was een advies dat de Raad voor Dierenaangelegenheden heeft gepresenteerd aan de minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV).

Wat zijn die arbeidsvoorwaarden dan en hoe bewaak je die?

De arbeidsvoorwaarden voor Coachhond Fergie zijn dat ze maximaal 2 sessies per dag doet. Afhankelijk van de impact van 1 of beide sessies heeft ze de volgende dag een rustdag. Fergie geeft zelf aan of ze door wil gaan met de therapie. Als ze bijvoorbeeld wegloopt, dan vindt ze het genoeg. Als ze gaat schuren met haar bek, dan is echt haar grens bereikt. Ik haal haar dan uit de situatie of ik bied haar iets anders aan wat haar op dat moment helpt. Bijvoorbeeld even in de bench met eventueel een kluifje. Alle therapiedieren hebben zo hun eigen signalen. Daarom is het goed om je eigen therapiedier goed te leren kennen.

Ik bewaak als begeleider van Coachhond Fergie zelf haar welzijn. In mijn opleiding tot Dog Assisted Coach bij Pets4Care heb ik naast kennis over coachingstechnieken, veel geleerd over het gedrag van mijn hond. Ook volg ik momenteel nog een opleiding tot Kynologisch Instructeur. De volgende zaken zijn belangrijk om te weten. Welke kalmerende en stress signalen geven honden in het algemeen en welke gelden specifiek voor mijn hond? Wat heeft mijn hond nodig om te kunnen ontspannen? Welke dingen neem ik allemaal mee tijdens een sessie (botje, koekjes, vers water, een kleedje, bench)? Verder is het belangrijk dat je dier er verzorgd uit ziet. Daarom zorg ik ervoor dat Coachhond Fergie regelmatig wordt gewassen en geborsteld.

Hoe bewaak je de kwaliteit van een begeleider?

Op dit moment wordt er achter de schermen al hard gewerkt aan kwaliteitseisen die zouden moeten gelden voor alle therapieën en begeleiding met dieren. Een eerste aanzet hiertoe staat in de whitepaper van The International Association of Human-Animal Interaction Organizations (IAHAIO). De kwaliteit wordt nog niet gemonitord. Dit vind ik erg jammer. Het meest ideale zou zijn als er een onafhankelijke beroepsorganisatie komt die een kwaliteitskeurmerk af geeft als je daar bij bent aangesloten als professional. Je toont daarmee aan dat je een gedegen opleiding hebt gevolgd. Weet hoe je mensen kunt begeleiden. Je hebt kennis en inzicht op welke manier je je hond kunt inzetten. En je bewaakt het welzijn van je hond en je cliënt. Verder kunnen regelmatige intervisie met collega’s en verplichte bijscholing vereisten zijn.

Onderzoek naar dierondersteunde interventies

Er lopen verschillende wetenschappelijke onderzoeken naar de effecten van dierondersteunde interventies.

De vakgroep Antrozoölogie van de Open Universiteit onderzoekt de mens-dierrelatie vanuit de psychologie en wat het contact met de dieren voor mensen betekent. Dit doet zij samen met (internationale) organisaties als KNGF Geleidehonden, het Instituut voor Antrozoölogie, de stichting AAIZOO (Animal Assisted Interventions in Zorg, Onderzoek en Onderwijs) en de internationale brancheorganisatie IAHAIO (International Association Human-Animal Interactions Organization).

Dr. Steffie van der Steen, verbonden aan de vakgroep Orthopedagogiek van Rijksuniversiteit Groningen, onderzoekt in haar onderzoek Hoe werkt diertherapie, het effect van therapie met honden op kinderen en jongeren met Autisme en Downsyndroom. Het alternatief van een robothond wordt ook meegenomen in het onderzoek. Coachhond werkt mee aan dit onderzoek dat start vanaf september 2019.

Werkwijze Coachhond

Coachhond werkt al volgens de kwaliteitseisen van IAHAIO. Coachhond Fergie is een door Pets4Care gecertificeerde begeleidingshond. Wil je hier meer over weten? Neem dan contact op via het contactformulier. Ook kun je bellen met telefoon 06 186 42 861 of een e-mail sturen naar nancy@coachhond.nl.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *