ACT4Kids

Acceptance and Commitment Therapy (ACT) is een gedragstherapie, die je helpt omgaan met obstakels en je leert te handelen naar wat jij belangrijk vindt (je waarden). ACT is gericht op het leren accepteren van die gevoelens, gewaarwordingen, gebeurtenissen (echtscheiding, verhuizing) en gedachten waar we geen invloed op kunnen uitoefenen. Tijdens de therapie onderzoeken we wat voor jou op dit moment belangrijk is in jouw leven en welke uitdagingen jij aan kan gaan om dit te bereiken. De belangen/waarden van het gezin als geheel kan hier ook in meegenomen worden. We richten ons ook op jouw bereidheid om daadwerkelijk in actie te komen en je uitdagingen tot uitvoering te brengen.

We doen ervaringsgerichte oefeningen en maken gebruik van metaforen die goed aansluiten de belevingswereld van kinderen. Deze methode is bij volwassenen aangetoond als een effectieve methodiek en is er een aantoonbaar positief effect op uiteenlopende problemen, zoals stemmingsstoornissen, ontwikkelingsproblematiek, coping bij gezondheidsproblematiek, agressie en psychose (A. Tjak, 2015). Ook bij kinderen zijn er veelbelovende aanwijzingen dat ACT goed aansluit bij kinderen. Uit onderzoeken komt naar voren dat de begeleiding door middel van ACT positieve resultaten heeft bij kinderen met onder andere de volgende problematiek: diverse angst-, gedrags- en leerstoornissen, syndroom van Asperger, eetproblematiek (o.a. anorexia nervosa), depressie, stress, ADHD en PTSS.

Deze methode is ook in te zetten voor het gezin als geheel. Welke waarden vindt het gezin belangrijk? En welke actie onderneemt welk lid in het gezin?

Het aantal sessies is afhankelijk van de hulpvraag, de achtergrond van de cliënt en het gezin, de doelen, etc. De therapie varieert van 3 maanden tot 1 jaar.

Wil je meer informatie of wil je je aanmelden? Neem Contact op met Coachhond.