Anders Leren met Honden


Meer en meer kinderen lopen vast op school. Leuke, sportieve, sociale, creatieve kinderen die te maken krijgen met faalangst, gebrek aan zelfvertrouwen en/of gedragsproblemen. Vaak krijgen ze diagnoses als dyslexie, dyscalculie, ADD, ADHD, hoogbegaafd, hoogsensitief of autistisch. Ondanks extra instructie, bijles en het advies om thuis extra te oefenen, blijven de resultaten achter. Deze kinderen worden elke schooldag weer geconfronteerd met hun onvermogen omdat de manier waarop de lesstof wordt aangeboden niet past bij hun leerstijl.

ANDERS LEREN MET HONDEN is een methode waarbij kinderen van de basisschool vanaf groep 4 met honden worden gecoacht. Door de lesstof aan te pakken volgens hun eigen leerstijl – visueel/kinesthetisch in plaats van auditief – ontdekken ze dat ze wel degelijk kunnen leren. Van taal met blokjes tot het leren van de tafels, op spelende wijze, door middel van beweging met de hond. Resultaten: Schoolresultaten verbeteren, zelfvertrouwen wordt vergroot en kinderen gaan weer met plezier naar school.