Hulp bij pesten

Pesten

Wat is pesten?Jongen gepest

Pesten houdt in dat een persoon door een ander persoon met opzet gekwetst wordt. Dit gebeurt voornamelijk bij kinderen. Een kind dat mentaal of fysiek pijn wordt gedaan door een ander kind en dit zelf niet leuk vindt, kan worden omschreven als een kind dat gepest wordt. Het verschil met plagen is dat wanneer iemand geplaagd wordt, de grap hiervan ingezien wordt door beide personen.

Waarom pesten kinderen?

De pester wordt vaak meteen veroordeeld. Het pestende kind wordt gezien als het kind dat zich vervelend gedraagt. En dat is precies waar het omgaat. Gedrag is een uiting van een behoefte die het kind heeft, maar waarvan het kind niet weet hoe het deze kan vervullen. Vaak is de pester onzeker en heeft deze de behoefte dit te verbloemen. Dit resulteert zich in het pesten van andere kinderen. De pester voelt zich dan stoer en niemand ziet de onzekerheid.

Het is dus van groot belang om bij een situatie met pesten niet alleen te focussen op de gepeste, maar ook te achterhalen wat de reden, en daarmee behoefte, van de pester is om te pesten.

Maak het bespreekbaar!

In sommige gevallen heeft de pester niet door wat het gedrag voor effect heeft op het gepeste kind. De pester is alleen bezig met de uiting van de eigen behoefte. Het kan dan helpen in gesprek te gaan met de pester (in het bijzijn van de ouder) en aan te geven dat het gepeste kind er veel pijn en verdriet van heeft. Kinderen die zelf gepest worden, zeggen het vaak niet, omdat ze misschien niet weten dat het pesten of ze niet om hulp durven vragen. Daarom is het goed om als ouder op de signalen van je kind te letten  (zie ook hieronder). Merk je iets anders op in zijn of haar gedrag? Praat erover met je kind.

Wat zijn de gevolgen voor het kind dat gepest wordt?

Een kind dat herhaaldelijk het doelwit is van pesterijen, krijgt een heel slecht zelfbeeld. Het kind zal zichzelf minder leuk vinden en gaat twijfelen aan zichzelf, het kind zal zich gaan terugtrekken (bijvoorbeeld veel tijd doorbrengen op de slaapkamer), het kind wil niet meer met andere kinderen spelen en wil niet meer naar school omdat het bang is om contact te maken met anderen en zich liever afsluit.

Eenzaamheid of depressie

Dit kan uiteindelijk leiden tot gevoelens van eenzaamheid en zelfs een depressie. Het is dus ontzettend belangrijk om bij een vermoeden van pesten direct in te grijpen. De kinderen die pesten moeten worden aangesproken of er moet contact opgenomen worden met een leerkracht op school. Op de meeste scholen bevindt zich een aanspreekpunt voor het pesten. Daarnaast kan het kind zichzelf weerbaarder maken door bijvoorbeeld een VIDA weerbaarheidstraining.

Wat kun je als ouder zelf doen aan pesten?

Let op de signalen die jouw kind bewust of onbewust afgeeft. Wanneer je kind een groot deel van de dag op school zit, heb je daar geen zicht op. Je hebt geen idee wat er in de pauzes gebeurt, of bij het buitenspelen. Hier is echter de kans op pesten het grootst. Leerkrachten hebben hier minder zicht op alle kinderen.

(On)bewuste signalen van jouw kind

·         Minder vaak afspreken met andere kinderen.

·         Steeds stiller en afweziger worden.

·         Zich erg boos opstellen thuis.

·         Terugtrekken op eigen kamer.

Kortom, alle gedragingen die afwijken van het gedrag dat eerder vertoond werd. Deze punten kunnen allen wijzen op dat jouw kind niet lekker in zijn/ haar vel zit. Dit wil niet direct zeggen dat er spraken is van pesten, maar het is belangrijk om hier rekening mee te houden.

Praten over pesten helpt!

Probeer te allen tijde met jouw kind te praten. Mocht dit moeizaam gaan, klapt hij/zij dicht, of wordt hij/zij juist heel erg boos? Probeer dan met een leerkracht te praten of schakel een onafhankelijke kindercoach in. Deze kan ervoor zorgen dat het kind zijn/haar gevoel zal uiten.

Wilt u graag meer informatie? Neem gerust contact op! Bel direct naar 0618642861. Ik help jou en je kind graag verder.


Volg Coachhond ook op Facebook!