Animal Assisted Interventions

Animal Assisted Interventions is letterlijk vertaald: dier ondersteunde interventies. Oftewel een therapiedier werkt ondersteunend aan de therapie of behandeling van een cliënt.

Door het inzetten van een dier is de therapie laagdrempeliger. Het contact met een dier is zo gemaakt. Een dier oordeelt niet. Je krijgt heel direct terug wat je (onbewust) voelt. Een dier kiest onvoorwaardelijk voor jou en vindt je oké zoals je bent. Dit geeft een veilig en vertrouwd gevoel. Je krijgt hierdoor inzichten die je anders wellicht (nog) niet zou hebben. En je kunt hier meteen mee aan de slag in je dagelijkse situatie.

Coachhond zet voor haar Animal Assisted Interventions honden in en werkt volgens de richtlijnen voor dierenwelzijn van The International Association of Human-Animal Interaction Organizations (IAHAIO).


Volg Coachhond ook op Facebook!