Rots en Water

Rots en Water

Rots en Water Sociale vaardigheids-training (SoVa) voor kinderen

Kinderen communiceren anders dan volwassenen. Zij moeten nog groeien, rijpen, en beschikken vaak nog niet over die verbale vermogens waar volwassenen wel over beschikken. Ze reageren en gedragen zich ook vaak veel speelser, lichamelijker en puurder. Ook hebben zij vaak nog niet zo’n pantser, een “harnas” om zich heen gebouwd. Zij zijn er nog niet zo’n meester in om gevoelens en emoties te verbergen. In de interactie met kinderen speelt non-verbale communicatie een grote rol. Heel veel gebeurt niet met woorden, maar met spel, gebaren, mimiek, houding en uitstraling: lichaamstaal! Lichaamstaal die een schat aan emoties in zich heeft.

En honden zijn expert in lichaamstaal! Ze reageren op de meest subtiele lichaamssignalen en communiceren zelf voor het grootste gedeelte met hun lijf. Geweldige leermeesters dus voor kinderen. Hoe ga je om met allerlei situaties die een inbreuk kunnen doen op je zelfvertrouwen? Van hoe maak je vriendjes tot hoe geef ik mijn grenzen aan?

Dit alles; en meer, leer je in de individuele training Rots en Water.

Rots en Water is een psychofysieke sociale vaardigheids (SoVa)-training. De training is gericht op het ontwikkelen van zelfvertrouwen en het vertrouwen in je eigen kracht en mogelijkheden. Door het doen van ervaringsgerichte oefeningen ervaar je letterlijk wat bepaalde houdingen of oefeningen met jezelf doen, maar ook met de ander.

De Rots en Water-training kan op zowel individueel als in een groep gevolgd worden. Bij de individuele begeleiding kun je samenwerken met Coachhond Fergie als oefenpartner. Dit om de laten ervaren wat jouw lichaamshouding en signalen voor effect hebben op de ander. “Als je stevig en rechtop staat, voel je je ook sterker dan als je je schouders laat hangen en wankel staat”. Dit kan ook z’n weerslag hebben op de hond. Als je stevig staat en met duidelijke stem een commando geeft, reageert de hond hier beter op dan als je bijvoorbeeld iets binnensmonds zegt. Hierdoor ervaar je direct het effect van jouw handelen.

In 8 tot 12 sessies leren kinderen hun zelfvertrouwen te vergroten, hun eigen grenzen aan te geven en die van anderen aan te voelen, weerbaarder en sociaal vaardiger te worden. Iedere sessies komt een bepaald thema aan de orde, zoals:

  • Veiligheid: je bewust zijn van hoe je je voelt in je omgeving. Dit vormt de basis voor het vertrouwen in jezelf of anderen. De mate van veiligheid bepaalt in hoeverre jij voor jezelf op durft te komen.
  • Eigenheid: weten wat wel en niet bij je past, wat je wel en niet leuk vindt en dit kenbaardurven maken.
  • Verbondenheid: anderen betrekken in je leefwereld. Het aangaan van relaties. Leren van sociale vaardigheden.
  • Eigen keuzes maken: eigen beslissingen nemen (uiteraard leeftijdsafhankelijk). Wat doe ik op een bepaald moment? Los ik het zelf op of vraag ik hulp?
  • Grenzen aangeven van jezelf en aanvoelen van de grenzen van anderen.
  • Ruimte (durven) innemen.

Wil je meer weten? Neem dan vandaag nog contact op met Coachhond via het contactformulier of bel met 06 186 42 861


Volg Coachhond ook op Facebook!