Geen categorie

(Online) pesten: tips voor ouders

Rots en Water

Deze week is het de week van het (online) pesten. Op veel scholen wordt extra aandacht besteed aan het voorkomen en aanpakken van (online) pestgedrag. Tegenwoordig is bijna iedereen online. En dit lijkt allemaal leuk; je komt in contact met (oude) klasgenootjes, je deelt foto’s en deelt berichten over wat je dagelijks doet. Tot dat je online belachelijk gemaakt wordt of dat er foto’s van je geplaatst worden, terwijl je dat helemaal niet wilt. Kortom: je wordt online gepest. Kinderen die (online) gepest worden, praten hier vaak niet over. Uit schaamte, schuldgevoel of angst.

Hoe herken je als ouder de signalen?
Kinderen praten, zoals hierboven aangegeven, niet makkelijk over het pesten. Het pesten is dan ook vaak onzichtbaar voor ouders. En het online pesten is nog minder zichtbaar. Kinderen die gepest worden (of door een andere reden niet lekker in hun vel zitten), laten echter vaak wel bepaalde signalen zien. Ze hebben vaak hoofd- of buikpijn, ze hebben geen zin meer (of hebben zelfs angst) om naar school te gaan, slapen slechter, de schoolresultaten gaan achteruit, ze hebben weinig tot geen vrienden, ze vertonen ander gedrag (krijgen bijvoorbeeld vaker driftbuien of ze trekken zich terug op hun kamer).

Tips voor ouders
Herken je één of meerdere van bovenstaande signalen? Hieronder vind je tips over hoe je je kind kunt helpen.

 1. Ga een gesprek aan met je kind en benoem wat je ziet
  Probeer in gesprek te gaan met je kind. Begin niet meteen over het vermoeden. Maar benoem wat je ziet: “ik merk dat je wat vaker boos doet”, “Ik zie dat je vaak je kamer zit”. En stel vragen (in plaats van het zelf in te vullen): “Kan ik je ergens mee helpen?”, “Wat heb je nodig?”. Door te laten merken dat je er bent voor je kind als hij je nodig heeft, geef je hem de zekerheid dat jij hem ziet en hoort en zijn gevoelens begrijpt of wil begrijpen.
 2. Bespreek het met de leerkracht
  Het helpt om het (vermoeden van) pestgedrag bijvoorbeeld met de leerkracht te bespreken, zodat er ook in de klas meer aandacht voor kan komen. Pesten is namelijk vooral een groepsprobleem dat ook met de groep besproken moet worden. Veel scholen kennen een pestprotocol, waarin de aanpak vastgelegd is.
 3. Leer je kind hoe hij kan reageren op het pesten
  Je kunt je kind leren hoe te reageren op het pestgedrag. Door te leren wat hij kan terugzeggen en wat hij kan doen. Bijvoorbeeld als een kind een opmerking maakt over iets dat anders is aan het kind. “Dat klopt. Heb je er een vraag over?” De pester zal even van de wijs zijn gebracht en op dat moment zegt het kind snel: “Nee? Nou dan ga ik weer verder”. Om vervolgens met een stevige houding weg te lopen. Of de pester zegt iets dat juist niet klopt. Bijvoorbeeld: “Je bent stom”. Het kind kan dan reageren met: “Je hebt het mis. Ik ben juist heel slim”. En loopt vervolgens weer in een stevige houding weg.
 4. Vergroot het zelfvertrouwen
  Als een kind meer vertrouwt in zijn eigen kwaliteiten komt hij ook zelfverzekerder over. Vraag hem wat hij leuk vindt, waar hij goed in is. En vergeet hem vooral niet veel complimenten te geven over wat hij allemaal goed doet. Het geven van echte aandacht en focus op het positieve is belangrijk.
 5. Leer je kind hoe om te gaan met social media (specifiek voor het online pesten)
  Leer je kind contacten op social media als facebook, instagram, whatsapp etc zoveel mogelijk te beperken tot echte vrienden en bekenden. Geef je kind aan niet te reageren op de pestberichten en zeg hem desnoods de chat te verlaten. Als je niet reageert, is de lol er snel af. Leer je kind de opmerkingen niet persoonlijk op te vatten. Dit heeft ook alles te maken met het hierboven genoemde zelfvertrouwen en de eigenwaarde van het kind.

Coachsessie met therapiehond voor vergroten van zelfvertrouwen, weerbaarheid en eigenwaarde
Omdat kinderen het vaak toch lastig vinden om er over te praten, kan een coachsessie met een therapiehond hierin helpen. Door activiteiten te doen met de hond voelt je kind zich gewaardeerd om wie hij echt is.
De hond oordeelt niet, stelt geen vragen, heeft geen verborgen agenda. Een kind leert zo dat hij goed is om wie hij is. Hij heeft zijn kwaliteiten en leert hierop ook te vertrouwen. De oefeningen met de hond kunnen gericht zijn op zelfvertrouwen, grenzen aangeven/stellen en weerbaarheid (Rots en Water) of op het maken van contact (sociale vaardigheden). Je kind zit hierdoor lekkerder in zijn vel, voelt zich krachtiger en straalt dit ook uit. Heb je het idee dat je kind niet lekker in zijn vel zit, neem dan contact op met Coachhond. We kunnen dan samen kijken hoe we je kind het beste kunnen helpen. Je wilt ten slotte als ouder niets liever dan dat je kind gewoon gelukkig en blij is!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *